FAARUPGAARD //

Det er ikke alle unge, der får den bedste start på livet. Faarupgaard er et socialpædagogisk bosted, intern skole, skærmning og efterværn for unge mellem 12-23 år med særlige udfordringer. Det kan være kriminalitet, vold, misbrug, selvskadende adfærd, traumatisk opvækst eller psykiatiske problemstillinger.

Udfordring: Faarupgaard ligger i Vejle kommune – men har børn fra hele landet. Udfordringen er at få kontakt til de socialrådgivere og myndigheder, der anbringer børn og unge, så de er opmærksom på, hvad Faarupgaard kan tilbyde. Og mange kommuner er begyndt at holde børnene hjemme i kommunens egne tilbud for at spare penge. Men Faarupgaard har rigtig gode resultater med at få de unge på ret køl – og man ønsker derfor at få en skarpere profil og en kampagne for at blive top-of-mind hos beslutningstagerne.

Løsning: Vi afholdte en række workshops med medarbejdere for at finde ind til, hvad det er, der gør Faarupgaard til noget særligt, komme ind til kernen af de forskellige typer af produkter samt kortlægge beslutningsprocesserne i kommunerne. Vi udviklede et koncept med Alle børnene… hvor vi på en skæv måde satte fokus på, at det ikke er alle børn, der har det lige let, og hvad Faarupgaard kan hjælpe med. Der blev skabt et farverigt koncept med én farve til hvert produkt, der blev skabt store udstansede direct mails og opfølgende postkort, produktark, der blev udsendt målrettet og fulgt op med møder… og det virker.


FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD // FAARUPGAARD //
loading..