IDELABORATORIUM //

COOP har rigtig mange lokalbestyrelser, der knokler for at skabe aktiviteter i de lokale Brugsforeninger ude i hele landet. Coop har meget på hjertet og vil gerne have gang i de lokale aktiviteter – men hvordan får man bestyrelsen godt igang, og hvordan skaber man aktiviteter, der virker. Temaet er sund hverdag – det blev sat på dagsordenen til det årlige bestyrelsesseminar.

Udfordring: Lokale bestyrelser vil gerne – men ofte bliver det meget klassiske aktiviteter. Hvordan får vi gang i mere spændende aktiviteter, der tiltrækker flere? Hvordan får man aktiviteter igang og får involveret lokale frivillige og foreninger? Hvordan får man nye ideer lokalt – og hvordan skaber vi en workshop, der sikrer videndeling mellem de forskellige bestyrelser?

Løsning: Vi skabte et idelaboratorium spækket med friske råvarer. En proces, hvor vi kombinerer inspiration og peptalk med en guided workshop med konkrete aktivitetskort. Grupperne blev udfordret med forskellige benspænd, prototyper bygget af grøntsager og skabte i løbet af 3 timer masser af ideer lige til at gå hjem og sætte igang. Processen blev ligeledes lanceret, så det var lige til at gå hjem og gøre i praksis. En kreativ værktøjskasse lige til at gå til.


IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM // IDELABORATORIUM //
loading..