JACOB LYSHOLT NIELSEN

Kaos Kaptajn og projektdribler. Har styr på digitale tendenser og hvordan den digitale transformation og strategi skal skæres og anvendes i en brugercentreret kontekst. Har erfaring med at implementere og reformere digitale forretningsgange i virksomheden, herunder øget værditilførsel og organisatorisk forandringforståelse. Stor erfaring inden for desk- og field research, herunder brugerdreven innovation og feltstudier i fødevarebranchen.

Kontakt:
jln @ imageconsult.dk
Mobil: 5132 7232


JACOB LYSHOLT NIELSEN
loading..