Fra ide til prototype

Fra ide til prototype

En prototype handler om at skabe en hurtig og ufærdig version af en ide, så vi lettere kan forestille os, drøfte eller teste den tidligt i processen. Det kan være så simpelt som en løs skitse eller en mere færdigudviklet og detaljeret version af løsningen. Prototyper sikrer, at vi kan nå at justere til inden vi kommer for langt med færdiggørelsen.

Tanken er, at du kan bruge prototypen til at gøre dig forestillinger om, hvordan produktet eller løsningen kan se ud.

Sådan får du Nu skal vi igang med at planlægge vores prototype. Her bruger vi Storyboard som et værktøj, da det giver et godt, levende og visuelt overblik over vores kunderejse.

Sådan gør du: Det handler om at tænke i de store vigtigste stop på kunderejsen. Derfor skal vi koge den ned til 5-15 trin. Det kan være en god ide at starte med at tegne dem på post-it, så du kan flytte rundt, fjerne og tilføje efterhånden som I får samlet/prioriteret stop på den gode kunderejse.