bib_target
bib_idekatalog3
bib_idekatalog2
bib_idekatalog
bib_flag2
bib_hegn
bib_flag
bib_deko
bib_haarder
bib_postkort3
bib_postkort2
bib_poster
bib_idekatalog4
bib_idekatalog3
bib_idekatalog2
bib_idekatalog

Hvad er dansk?

Danmarks Biblioteker er mange og mangfoldige. Men de har samlet kræfterne og lavet en fælles kampagne, der har sat gang i et væld af udstillinger og aktiviteter ude i hele landet. Det handler nemlig både om respekt for, at hvert bibliotek er helt sin egen, og synergi for, at sammen er Danmarks biblioteker en fælles kraft med betydelig slagkraft. De greb Berthel Haarders Danmarkskanon og ville gerne sætte sig selv og borgerne i spil.

Udfordring: Bibliotekerne er forskellige og har vidt forskellige ressourcer og fokus på deres lokale aktiviteter. Så hvordan kan man lave en kampagne centralt – der sikrer, at flest mulige vil lege med?

Løsning: Vi udviklede en fleksibel, skalerbar kampagneidé – med en kolonihave som den gennemgående pop-up event, som bibliotekerne kunne låne og bygge videre på. Et stort idékatalog med 117 ideer til events og aktiviteter, fra de vilde til de skøre, fra de store til de små. Vi har været med hele vejen fra idé til virkelighed, fra pop-up kolonihave til idékatalog og kampagnematerialer. Kulturministeren indviede kampagnen, og vi har løbende samlet input ind til hans Danmarkskanon.

PS. Kampagnen samlede flere input ind til Berthel Haarders Danmarks Kanon – end hans egen “kampagne” gjorde. Bibliotekerne kan!

KUNDE

Danmarks biblioteksforening

OPGAVE

National kampagne