FACEBOOK_ord
FACEBOOK_ordg
FACEBOOK_ordb
FACEBOOK_ordc
FACEBOOK_ordf
FACEBOOK_orda
FACEBOOK_orde
FACEBOOK_ordd
FACEBOOK_ord8

Få flere og bedre ideer

Hvordan får man bedre…flere…skæve … ideer? Et af de værktøjer, vi bruger, er den store kasse med ord. Masser af forskellige ord, der skaber forstyrrelser, nye vinkler og billeder i hjernen. Vi tænker ofte i de samme baner og har mange vaner – så et kreativt greb er at få en forstyrrelse.

Vi har en stor fysisk kasse med ord. Du kan også vælge at slå op et tilfældigt sted i en bog eller google og klikke med lukkede øjne eller …

Der er flere måder at lege med ord på. Her er 5 vi bruger:

1. Vælg et tilfældigt ord for at kortslutte hjernen, og tænk på alle mulige ting omkring dét ord, og brug det i ideudviklingen.

2. Brug taleord eller udråb. Det sætter følelser på. Ups! Av! Yes! Sådan! Hvad skal der til, før din ide skaber dette udtryk?

3. Udsagnsord: Tjek dine tekster for udsagnsord – og erstat dem med noget mere powerfuldt. Løb > sprint.

4. Brug bogstavrim: Altså flere ord med fx S – sporty, sej, sjov, smilende…

5. Overdriv, eller underdriv, eller mix ord på en sjov måde fx Skruphamrende-småsulten…

UDFORDRING TIL DIG: Vælg et af følgende ord, og brug det til en opgave i løbet af den kommende uge, eller tag en her på tråden, som du vil udfordre i ord-ide-kreativitets-legen.

Ugens ordforråd er: hinkerude, krystalkugle, skudhul, viskelædder, megafon, målebånd og dansetrin…

UDFORDRING TIL OS: Stik os et ord, så lover vi at sætte det i spil i løbet af den kommende uge. #fredagsfif