Det gode koncept

gør forskellen

lampe_330x440

Et koncept er en bærende og gennemgående idé. Konceptbeskrivelsen skal bruges til at give dig og dine rådgivere en fælles forståelse af kernen i virksomheds- eller projektidéen. Den hjælper dig også til kort og præcist at kunne forklare andre, hvad du laver.

Udvikling af nye koncepter kan være et væsentligt virkemiddel til vækst. Det kan være udvikling af nye ydelser, produkter eller brands, der matcher nye målgrupper, nye markeder eller nye salgskanaler.

Mange virksomheder har svært ved at se nye muligheder med egne produkter, fordi man har en “blind vinkel” for egne muligheder. Vi kan tilsætte kreativitetskraft, der via strukturerede værktøjer og kreative kraftspring kan få nye idéer og vinkler frem i lyset. Så de kan blive opdaget og syretestet.

Fra pris til løsninger
Ofte klager virksomheder over, at kunderne kun har fokus på pris-pris-pris. Det har de også, og det kræver derfor nye vinkler at få blikket rettet mod andre parametre. Det handler om at finde succeskriterier gennem hele værdikæden, så alle oplever en win-win situation.

Vi spiller med fra idé-innovations-workshops til konkret produktmodning eller visualisering af nye koncepter og test. Det er nemlig vigtigt at syreteste koncepterne så tidligt som muligt, så man kan undgå dyre fejltrin – og samtidig kan man involvere kunderne.

Vi vil gerne vise dig eksempler på, hvordan prisen pludselig er mindre vigtig! Her kan du opleve, hvordan vi arbejder med konceptudvikling.