OFFSHORE ENERGY //

Offshorebranchens stærkeste professionelle netværk – skal også signalere professionalisme og tyngde i kommunikations- og marketingmaterialer.

Udfordring: Et logo, der ikke fungerede i praksis. En udfordring med både at kommunikere olie, vind og begge dele på en gang – og med at skille sig ud på billedsiden, da alle vindmøllebilleder ligner hinanden. Og generelt en opstramning, oprydning og guides til hvordan vi skal kommunikere fremover – både visuelt og i en samlet kommunikationsstrategi. En gør-det-selv kultur i organisationen gav alt et rodet look. Ønske: “Det skal være lettere at bruge end at lade være og opfinde egne ting”

Løsning: En designproces med nøglepersoner, der identificerede udfordringer og muligheder, og en touchpointanalyse kortlagde nuværende og potentielle indsatsområder, og hvor der var behov for en indsats. En samlet kommunikationsstrategi gav overblik over, hvad vi kommunikerer til hvem, hvordan og hvornår. En proces med udfordringer af det eksisterende og hellige logo – endte med en opstramning, hvor logoet blev beskåret og indsat i en kasse – så det kunne visuelt hænge sammen med de kendte fagmesser, f.eks. OGIB.

En designmanual, der både sætter retning for farver til olie, vind og energi. En billedstil, der arbejder med farvede lag, og dermed kan bruge mange af de klassiske fotos på en ny måde. Et designsystem med skabeloner til de mange forskellige marketing- og salgsværktøjer.